Rotterdam Experts

alternative
Prof. Dr. Manon Hillegers

Kinder- en jeugdpsychiater en onderzoeker Erasmus MC - Sophia

Bio
alternative
Prof. Hanan El Marroun

Hoogleraar Biologische psychologie Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en senior onderzoeker Kinder en jeugdpsychiatrie/psychologie Erasmus MC Sophia

Bio
alternative
Prof. Pauline Jansen

Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) en senior onderzoeker afdeling Kinder-en jeugdpsychiatrie/psychologie Erasmus MC Sophia

Bio
alternative
Prof. Dr. Loes Keijsers

Ontwikkelingspsycholoog en opvoeddeskundige Erasmus University Rotterdam

Bio
alternative
Prof. Dr. Eveline Crone

Hoogleraar Developmental Neuroscience in Society Erasmus Universiteit Rotterdam

Bio
alternative

Onze Missie

Optimaal opgroeien in Rotterdam voor elke jongere, ongeacht achtergrond, situatie of beperking.

Onze Visie

Wetenschappers integreren hun kennis en komen samen met jongeren en maatschappelijke partners tot adviezen, acties en oplossingen.

Herstelplan Jeugd

Jongeren zijn hard geraakt door de COVID-19 pandemie en de daarmee samenhangende beperkingen in de maatschappij. Jongeren kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met stemmingsklachten: ze kunnen meer piekeren, bang zijn over hoe het verder gaat, eenzaam zijn of somberheid ervaren. In het project Herstelplan Jeugd werkt RE-Connect samen met de Gemeente Rotterdam, maatschappelijke partijen én jongeren zelf om de huidige problemen van adolescenten en jongvolwassenen doeltreffend aan te pakken.

Lees verder
alternative

Onze Pijlers


RE-Connect bevordert in het Herstelplan Jeugd de mentale weerbaarheid door een iteratieve aanpak vanuit 3 pijlers. Bij deze iteratieve aanpak pakken we stapje voor stapje aan en gebruiken we opgedane inzichten bij iedere volgende stap.

Kennisintegratie
Identificatie
Interventie

In de Kennisintegratie pijler wordt gebruikt gemaakt van lopende Rotterdamse projecten, zoals de Generation R Studie, YoungXperts en Grow It!, om risico’s en weerbaarheid van jongeren in de huidige situatie gedetailleerd in kaart te brengen.

De Identificatie pijler is gericht op het beter en sneller kunnen identificeren van jongeren met psychische problemen, door awareness te creëren en de professionals die direct om hen heen staan betere handvatten te geven. Hiervoor worden hulpmiddelen geoptimaliseerd voor gebruik in de dagelijkse praktijk.

In de Interventie pijler wordt de Grow It! app gebruikt om jongeren eenvoudiger naar de juiste hulp te leiden. Daarnaast worden bestaande interventie programma’s die gericht zijn op het vergroten van weerbaarheid geïntegreerd en aangepast voor gebruik in de huidige situatie.

Met dit project streeft RE-Connect er naar dat elke jongere optimaal kan opgroeien in Rotterdam, juist in en na de COVID-19 pandemie.